Aspira Virtualni Muzej iseljeništva Dalmacije

Australija
Australija i Novi Zeland
Afrika
Afrika
Južna Amerika
Sjeverna Amerika

Uvodna riječ

Hrvati u Južnoj Americi organiziraju godišnje susrete na kojima raspravljaju o tome kako bi se bolje povezali i njegovali hrvatsku kulturu i baštinu. Dio susreta ima i poslovni karakter, a susrete su pokrenuli Robert Jakubek počasni konzul Republike Hrvatske u bolivijskome gradu Santa Cruz dela Sierra i Franjo Kurtović poduzetnik iz Lime u Peruu.

Pročitaj više

Foreword

Croats in South America organize annual meetings to discuss how to improve networking and nurture their Croatian culture and heritage. These meetings, which are also partly business-related, were founded by Robert Jakubek, Honorary Consul of the Republic of Croatia in the Bolivian city of Santa Cruz dela Sierra, and Franjo Kurtović, an entrepreneur from Lima in Peru.

Read more

Palabras introductorias

Los croatas en América del Sur organizan reuniones anuales para discutir cómo conectar y promover mejor la cultura y el patrimonio croatas. Parte de estos encuentros tienen carácter empresarial, y fueron iniciados por Robert Jakubek, Cónsul Honorario de la República de Croacia en la ciudad de Santa Cruz del Sierra, Bolivia, y Franjo Kurtović, empresario de Lima, Perú.

Seguir leyendo

U paketu preko oceana štošta se nosilo, zacijelo je uvijek tu bio neki grumen zemlje ili neka slična uspomena na stari kraj. Ali nosio si i svoj jezik kao trajni paket jer si se samim činom rođenja zatekao ne samo u određenom vremenu i prostoru već i u određenom jeziku. Što je zemlja useljenja bila udaljenija to je paket jezika bio teži. To je bilo ono najvrednije što ti je od starog kraja ostalo. Sve si drugo morao upakirati, jezik nisi trebao on je već bio upakiran u habitus onih koji su zavičaj zamijenili novom zemljom u potrazi za boljim životom, trbuhom za kruhom ili pravednijim poretkom.

Iz govora akademika Jakše Fiamenga na predstavljanju knjige Susret svjetova Hrvatska – Australija, Branke Bezić Filipović u Splitu, 2004. godine

Packets carried across the ocean were often loaded with various items and usually contained a lump of soil or something similar as a memory of their homeland. However, you also carried your language as a permanent packet because, by the very act of being born, you found yourself not only in a particular time and place but also within a specific language. The further the country of immigration, the heavier it felt to carry this language packet. And this was the most valuable thing you had left from your homeland. You had to pack everything, except for your language – which was already packed in the habitus of those who replaced their home with a new country in search of a better life, to seek fortune or a more appropriate system.

From the speech of academician Jakša Fiamengo at the book presentation ”A Meeting of Worlds: Croatia – Australia”, written by Branka Bezić Filipović in Split, 2004.

En las maletas llevabas todo lo que tenías a través del océano, siempre con un trozo de tierra o algo que te recordara a tu antiguo terruño. Pero también llevabas tu idioma como una maleta permanente porque al nacer te encontrabas no solo en un tiempo y lugar, sino que también con un idioma determinado. Cuanto más distante es el país de inmigración, más pesadas son las maletas de idiomas. Eso era lo más valioso que te quedaba de tu terruño. Había que empacar todo lo demás, no se necesitaba el idioma, ya formaba parte del habito de quienes reemplazaron su tierra natal por un nuevo país en busca de una vida mejor, que llegaron con una mano adelante y la otra por atrás o bien en busca de un orden más justo en este mundo.

Del discurso del académico Jakša Fiamenga en la presentación del libro Encuentro de los mundos Croacia – Australia, Branka Bezić Filipović en Split, 2004

Kotor, 2005. godine Branka Bezić Filipović i Jakša Fiamengo ispred crkvice svetog Duje
Kotor, 2005. godine Branka Bezić Filipović i Jakša Fiamengo ispred crkvice svetog Duje

O Aspiri

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira osnovana je 2008. godine te zajedno sa Suvremenim učilištem i Pomorskim učilištem Atlantis čini jednu od najvećih privatnih obrazovnih grupacija u Hrvatskoj koja danas posluje u dva najveća hrvatska grada – Splitu i Zagrebu.

Osim šest studijskih programa koje nudi Visoka škola Aspira, u ponudi se nalazi i veliki broj edukativnih programa različitog sadržaja i trajanja koje se nude u skladu s potrebama tržišta rada i interesa Aspirinih klijenata.

Pročitaj više

About Aspira

Aspira College of Management and Design was founded in 2008 and together with the Contemporary College and the Maritime College Atlantis is one of the largest private educational groups in Croatia, which today operates in the two largest Croatian cities – Split and Zagreb.

In addition to the six study programs offered by Aspira College, there is a large number of educational programs of various content and duration that are offered in accordance with the needs of the labor market and the interests of Aspira’s clients.

Read more

Najnovije

Hrvatski ribari na Novome Zelandu

Novi Zeland|

Među prvim doseljenicima na Novi Zeland spominje se Pelješčanin Pavel Lupis (Nakovanj, 1834. – Mangawhai, 1916.), koji je potekao iz obitelji pomoraca i čiji su predci plovili Mediteranom do Crnoga mora prevozeći žitarice i luksuznu robu. Nije bilo lako odoljeti olujama i gusarima pa su, osim Pavela i njegova brata, svi muškarci u obitelji izgubili živote na moru.

Hrvati na Novome Zelandu

Novi Zeland|

Kada je zlato bilo otkriveno u Australiji 1851. godine i na Novom Zelandu 1861., mnogi su tamo došli preko Pacifika iz Kalifornije. Zadranin John Lovorovich i njegov partner John Oliver (imena i prezimena prilagodili su engleskom jeziku) brodom Rambler prevozili su doseljenike na relaciji Australija – Novi Zeland.

Odlazak Maruline Bošković u Ameriku

Washington|

Marulina Bošković rodila se u Selcima na Braču u obitelji Ursić. Udala se za Nikolu Boškovića (rođen 1870.), mladića iz svoga mjesta koji je otišao u Ameriku. Ona je ostala na otoku s dvogodišnjim sinom raditi na zemlji. Trebalo je to biti privremeno odvajanje u cilju zarade na nalazištima zlata.

Hrvati na Aljasci

Aljaska|

Američka savezna država Aljaska odvojena je od SAD-a kanadskim teritorijem. Kraj 19. stoljeća bilo je pionirsko vrijeme ribarenja na Aljasci. Lovio se losos, a prvi hrvatski ribari tamo su bili Komižani.

Hrvati u Gig Harboru

Washington|

U Gig Harboru živi velika hrvatska zajednica. Mjesto je otkrio kapetan Charles Wilkes kada ga je zadesila snažna oluja uz obalu savezne države Washington 1840. godine.