Adriana Ivana Smajic rodila u pokrajini Santa Fe, u Argentini 1973. godine.

Nakon mature studirala je i diplomirala pravo 1995. godine na Nacionalnom Sveučilištu u Rosariu u pokrajini Santa Fe. Na istom je sveučilištu 1997. godine završila poslijediplomski studij javnog bilježništva.

Od 2004. godine živi u gradu Buenos Airesu i radi kao odvjetnica na legalnim predmetima koje ljudi koji žive u Argentini, Čileu i drugim američkim zemljama moraju riješiti u Hrvatskoj i one koji ljudi iz Hrvatske moraju rješavati u tim zemljama.

Od 2005. godine je sudski tumač i radi i u toj struci. Osim legalnih dokumenata koje prevodi uglavnom za postupak hrvatskog državljanstva, prevodila je i brojne stručne tekstove kao i neka književna dijela. U suradnji s Jozom Vrljičkom prevela je Zlatarevo zlato Augosta Šenoe na španjolski, što je prvi prijevod na tom jeziku.

Prevodi simultalno i konzekutivno prigodom glavnih sastanaka zajednice i posjeta važnih gostiju iz Hrvatske. Bila je angažirana kao prevoditeljica od strane Veleposlanstva Republike Hrvatske u Santiagu de Čile za vrijeme posjeta hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića toj zemlji 2022. godine.

Jedno je vrijeme obnašala funkciju tajnice Međudruštvenog odbora hrvatskih udruga i ustanova u Argentini.

Od 2015. godine, na čelu je uredništva časopisa Studia Croatica, zajedno s Jozom Vrljičkom koji je glavni urednik od 1995. godine.