FRANKA UMBERTA BORIĆ, rođena je u Splitu 29. siječnja 1946. godine, ali je živjela u Makarskoj do odlaska na Novi Zeland 1965. godine. U Makarskoj se školovala za frizerku, pa se time bavila i na Novome Zelandu. Udala se za Tonyja Boricha 1967. godine. Dobili su tri sina, od kojih jedan živi u Njemačkoj, drugi u Makarskoj i ima dvije kćerke, a treći u Aucklandu i također ima dvije kćerke. Berta puno putuje i u tome uživa.

 

 

 

Berta s unukama iz Aucklanda lijevo i s unukama iz Makarske desno.

 

Branka Bezić Filipović