Ljubo Vidović rođen je u Kumboru u Boki kotorskoj 1847. godine od oca Dimitirja (rođen 1806.) i majke Anđele Abramović. Prema istraživanjima Milivoja Blaževića iz Državnoga arhiva u Šibeniku svi Vidovići potječu iz Primoštena. Po njemu su Dimtrije, ili čak otac mu Niko, imali neki sukob s austrougarskim vlastima oko vlastite zemlje, a kada im je sve došlo na vrh glave, odselili su se u Boku kotorsku. Dimitrije je bio pomorski kapetan i imao je četiri broda. Jednom prilikom su ga na putu u Italiju napali gusari i nikada se nije vratio. Nakon što je ta vijest stigla u Boku, supruga mu Anđela umrla je od infarkta, a iza nje su osim sina Ljube ostale i dvije kćeri Adrijana i Anđela. Ljubo se školovao za pomorca te je u dobi od 25 godina otišao u Urugvaj s dvojicom prijatelja (Marijanović i Curavić). U putovnici mu je pisalo da je Austriaco iz Dalmacije.

U Montevideu je Ljubo postao Julio i bio je jedan od osnivača Hrvatskoga doma, a oženio se Francuskinjom Agustinom Cassazus. Imali su petnaestero djece, od kojih je troje umrlo u najmlađoj dobi jer je u gradu vladala epidemija bolesti dišnih putova. Zbog toga se obitelj preselila u grad Colonia del Sacramento na ušće Río de la Plate. Tamo je Ljubo imao svoje brodove i bavio se prijevozom drva iz Buenos Airesa u Paragvaj. Plovidba rijekom bila je vrlo opasna zbog brojnih vrtloga i pješčanoga dna. Ljubo Julio patio je od visokoga tlaka i umro u dobi od 74 godine.

 

 Ljubo Vidovic i Agustina Cassazus na vjenčanju (arhiv obitelji Vidović)

 

Ljubo Vidovic na brodu (arhiv obitelji Vidović)

 

Brod Ljube Vidovica (arhiv obitelji Vidović)

 

Brod Ljube Vidovica (arhiv obitelji Vidovic)

 

Jedan od brodova Ljube Vidovica koji je plovio od Buenos Airesa do Paragvaja (arhiv obitelji Vidovic)

 

Prema pričanju njegove unuke Sonie, u kući su se njegovali dalmatinski običaji. Riba se jela dva puta tjedno, a svaki je ručak imao četiri slijeda. Uz jelo se pilo vino pa su na stolu uvijek bile boca bijeloga i boca crnoga vina.

Sonia Vidovic je pjesnikinja, a jedna od njenih kćeri Elena Rivero Vidovic uspješna je slikarica, koja je izlagala i u Splitu.

 

Split, 2008. godine otvorenje izložbe Elene Rivero Vidovic, slikarice (Ljubine unuke), na slici u sredini. Na slici lijevo je Branka Bezić Filipović, a desno Nela Žižić iz Muzeja grada Splita (arhiv Branke Bezić Filipović).

 

 

           

 

         

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorica: Branka Bezić Filipović
Lektorirala: dr. sc. Ivana Kurtović Budja