Hrvatsko groblje u Cochabambi je poznato po svojoj ljepoti poput onoga starijega u Oruru. Izgrađeno je 1936. godine kada su imali samo kapelicu i mali dio za smještaj prvih grobova, da bi ih danas imali oko 400. Naime, 1960. grad je odobrio prijenos zemljišta na tadašnje Jugoslavensko, a danas Hrvatsko dobrotvorno društvo, kojemu je tako pripala i briga o održavanju groblja. Zbog toga su morali uvesti i određeni iznos koji  obitelji sahranjenih plaćaju godišnje što je omogućilo obnovu groblja koje je danas najljepša uspomena na one koji su došli iz daleka i tu zauvijek ostali.

 

 

Branka Bezić Filipović

Fotografije smo dobili dobrotom Snježane Dedić Concha

Lektorirala: Lea Vrbančić