Rođena sam 23. siječnja 1967. godine u Slavonskom Brodu. Odrasla sam u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu, te diplomirala i magistrirala engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Živim i djelujem na potezu Boston-Zagreb. Bavim se pisanjem, prevođenjem i podučavanjem hrvatskoga jezika i kulture te angloameričke i talijanske književnosti i kulture. Doktorandica sam na poslijediplomskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Suosnivačica sam i ravnateljica Hrvatske škole Boston, koja od 2007. godine promiče hrvatski jezik i kulturu na širem području Bostona. Članica sam vokalno-tamburaškog sastava Pajdaši, koji izvodi tradicijske hrvatske pjesme i koji je 2009. i 2019. godine izdao dva nosača zvuka. Na poticaj Hrvatske matice iseljenika 2019. godine dodijeljen mi je orden Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana te očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Bostonu.

Aktivna sam članica zajednica u kojima živim i djelujem. Za svoj rad na pomoći školama u gradu Arlingtonu u saveznoj američkoj državi Massachusetts, 2007. godine bila sam među dobitnicima godišnje nagrade George P. Faulkner za izvanredan doprinos mladima. Godine 2022 primila sam godišnju nagradu Harvard Club of Boston Prize Book Friends of Education Award koja se dodjeljuje pojedincima za značajan doprinos obrazovanju učenika u njihovim zajednicama.

Članica sam za Povjerenstva za obrazovanje pri Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka, udruga Independent Publishers of New England, Society of Children’s Book Writers and Illustrators, Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade – Klub prvih pisaca i Matice hrvatske.

BIBLIOGRAFIJA

Književnost:

 1. Pjesme naglavačke, Forum 4-6, HAZU.

 

 1. Dante Alighieri, sonetni vijenac, Forum 10-12, HAZU.

 

 1. Dragoj domovini, sonetni vijenac, Hrvatska revija 2, Matica hrvatska.
 2. Djetinjstvene pjesme, zbirka pjesama za djecu, ilustrirao Boris Kugler (Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade), uz potporu Ministarstva kulture i medija RH u Godini čitanja.
 3. 2020. AntonTon, engleski prepjev pjesme Kako živi Antuntun Grigora Viteza s ilustracijama Tomislava Torjanca (Perlina Press, USA), uz potporu Ministarstva kulture RH.
 4. 2020. Sahranjena ljubav: Dnevnik slučajne pjesnikinje, sa Svenom Adamom Ewinom (Perlina Press, USA).
 5. When Hen Was on Her Way to Market: A Folktale-Inspired Story of Manners and Illustrated Nursery Rhyme, (Perlina Press, USA), engleski prepjev i prozna adaptacija narodne dječje pjesme Pošla koka na pazar s ilustracijama Ivane Rašin. Knjiga je bila finalist nagrade Independent Publishers of New England za 2018. godinu.
 6. 2016. Threshold (Italica Press, New York), koautorirani engleski prijevod, s Laurom E. Ruberto, novele Sulla soglia talijanske spisateljice Gianne Manzini.
 7. A da se to dogodi tebi: Priručnik za odrastanje (Liliput, Zagreb), u suradnji s psihologinjom Latinkom Basara. Knjiga je, na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja, dobila preporuku “učenicima, roditeljima i učiteljima/nastavnicima kao priručnik za odrastanje u obradi tema vezanih za problematiku odrastanja djece i mladih”. Knjiga se nalazi na Listi dobrih knjiga Hrvatskog knjižničarskog društva za 2014. godinu.

Znanstvene publikacije:

 1. „Standard nas svagdašnji: Funkcionalni stilovi i jezici u modernoj hrvatskoj jezičnoj zajednici“, Croatica et Slavica Iadertina – u tisku.

 

 1. „Značenja glagola smijati se, nasmijati se i nasmiješiti se“, JEZIK, god. 68., br. 1., 1. – 40., Zagreb, veljača 2021. i JEZIK, god. 68., br. 2., 41. – 80., Zagreb, travanj 2021., u suautorstvu sa Zrinkom Jelaska.

Ostale publikacije:

 1. Desetljeće djelovanja Hrvatske škole u Bostonu“ Hrvatski iseljenički zbornik, Zagreb: Hrvatska matica iseljenika.

 

 1. Fior di bugia: Translating the Language of Gianna Manzini’s Sulla soglia (Threshold)“. Note on Translation in Threshold, Gianna Manzini, New York: Italica Press.

 

 1. „Glossary of Croatian Words and Place Names“ in Francis Violich’s The Bridge to Dalmatia, A Search for the Meaning of Place, Baltimore and London: John Hopkins University Press.