Prema pisanju lista ”Iseljenički muzej” od 1. travnja 1938. godine u Čileu je izlazilo 29 hrvatskih novina.