Prema pisanju ”Iseljeničkog muzeja” od 1. travnja 1938., broj 11, u Kanadi su izlazili sljedeći mjesečnici:

Vancouver:  Sloven 1930.

Winnipeg:     Kanadski glas 1928. – 1929.

Winnipeg:     Hrvatski glas   1928. – 1935.

Toronto:        Borba    1930. – 1935.

Toronto:        Glas Kanade    1934. – 1935.

Wieland:        Kanadski glasnik   1916. – 1918.