Hrvati u Peruu

Prva južnoamerička zemlja u koju su naselili Hrvati bio je Peru i to u 16. stoljeću, kada je tamo došao dubrovački vlastelin Basilije Basiljević privučen pričom o El Doradu, staromu bogatom gradu Inka. Među dvadeset i osam crkava koliko ih je u Cuscu nalazi se i crkva San Blas.