Hrvati u Urugvaju

Prvi hrvatski doseljenici u Urugvaju spominju se već koncem 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća. Najvećim su dijelom bili mornari koji su napuštali svoje brodove. Doseljavanje se nastavilo do poslije Drugoga svjetskog rata.