La Paz je glavni grad istoimene pokrajine i sjedište je vlade Bolivije. Smješten je u dolini rijeke Rio de la paz na 3658 metara nadmorske visine, pa spada među najviše gradove na svijetu. U njemu živi skoro 800 000 stanovnika od kojih su polovica Indijanci. Tridesetih godina 20. stoljeća, prema pisanju Ivana Lupisa, tamo je živjela malobrojna hrvatska zajednica. Od Bračana je spomenuo Ivana Dubravčića i Nikolu Sinovčića, a živio je tamo i Nikola Vučić iz Selaca. Kasnije nalazimo još Matu Martinića, H. Jeliničića, Juru Kuljiša i Marka Martinića koje spominju u Jugoslavenskom glasniku iz Santiaga de Čile u srpnju 1935. godine. U istoj novini su 1940. godine pisali o Jugoslavenskom domu u La Pazu, osnovanom 1938. godine, čiji je prvi predsjednik bio Ivica Kršul. Već nakon dvije godine zamijenio ga je Pavao Dabetić, čiji je zamjenik bio Jure Kuljiš, a tajnik Božo Eterović.

 

Proslava Dana državnosti Republike Hrvatske u La Pazu

 

Branka Bezić Filipović

Lektorirala: Lea Vrbanac