Joza Vrljičak se rodio u Buenos Airesu 1947. godine.

Nakon mature studirao je jezike i ekonomiju u Argentini i u Kanadi, gdje je magistrirao i radio kao ekonometrist.

Po povratku u Argentinu radio je u struci i kao informatičar, kada je izrađivao razne modele i velike baze podataka.

Od 1995. do danas, glavni je urednik časopisa Studia Croatica, a od 2015. na čelu je uredništva zajedno s Adrianom Smajić.

U dva navrata bio je dopredsjednik Međudruštvenog odbora hrvatskih udruga i ustanova u Argentini.

Bio je izabran za člana Savjeta vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, od strane hrvatske zajednice u Argentini, a tu je dužnost obnašao do 2017. godine.

Kao urednik Studiju Croaticu objavljuje tiskanu, putem interneta i raznih drugih elektronskih sredstava. Već dvije godine radi na digitalizaciji pisane baštine, arhivske i povijesne građe Hrvata u Argentini uz potpuru Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Na sajtovima časopisa ima ukupno više od 50.000 stranica, što predstavlja jedan od največih internetskih sajtova u hrvatskom iseljeništvu.