Ulica Antofagaste je dobila ime u čast bratimljenja Splita i toga čileanskog grada. Na žalost većina njenih stanara ne zna da u Antofagasti u Čileu živi jedna od najstarijih i najvećih hrvatskih zajednica. Uz hrvatska društva tamo djeluje i sportski klub Sokol koji je izgrađen cementom iz Dalmacijacementa, gdje se bazen zove Split. Brojne ulice u Antofagasti nose imena tamošnjih Hrvata, a postavljen je spomenik Antoniu Rendiću Ivanoviću, pjesniku i liječniku koji nije naplaćivao sirotinji pa je stoga u postupku beatifikacije u Vatikanu.

Milivoj Bratinčević koji u toj ulici ima ured, a nekada je radio u Ministarstvu useljeništva i povratka potužio mi se da mu pošta često dolazi adresirana na: Anto Fagasta i da bi trebali skrenuti pažnju da se ne radi o imenu i prezimenu. Promislili smo da bi bilo lijepo da naš gradonačelnik (tada, Andro Krstulović Opara) i veleposlanik Republike Čilea (tada, Juan Luis Nilo) posade jednu maslinu u toj ulici. Ona bi bila simbol mira, prijateljstva, ali i simbol Dalmatinaca koji su otišli u Čile. Zbog toga smo osnovali 2019. godine Inicijativni odbor, koji je trebao ostvariti tu ideju, u sastavu:

Juroslav Buljubašić, počasni konzul Republike Čilea u Splitu

Branka Bezić Filipović, u to vrijeme voditeljica Hrvatske matice iseljenika, podružnice Split

Milivoj Bratinčević iz nekadašnjeg Ministarstva useljeništva i povratka, a sada član Hrvatsko – hispanskog društva

Alen Jerkunica dekan Visokog učilišta Aspira koje godinama održava tečajeve hrvatskog jezika za Hrvate iz Južne Amerike

Davor Bučević ravnatelj osnovne škole Bol koja je pobratimljena sa školom Republika Hrvatska iz Punta Arenasa

 

Čileanski veleposlanik Juan Luis Nilo je prijedlog prihvatio sa zadovoljstvom, a obavili smo i neformalne dogovore s Gradom te kupili sadnicu masline. Naišli smo na mali problem oko dogovaranja termina pa smo maslinu posadili da kako ne bi propala, a potom je uslijedila pandemija Corone i sve se zaustavilo.

Maslina je već narasla pa smo računali da je ove godine posebna prilika da ideju oživimo postavljanjem malog pisanog traga u prostoru jer bismo tako imali trajni spomen obilježavanja 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Republika Hrvatske i Čilea.

Naime, Čile je bio prva država Južne Amerike koja je priznala Republiku Hrvatsku, što možemo zahvaliti želji i snazi naših iseljenika.

Ovo je jedan mali način da joj na tome zahvalimo, ali i da zaključimo programe obilježavanja ove obljetnice.

 

 

Napisala: Branka Bezić Filipović

Lektorirala: Lea Vrbančić