MICHAEL JURLINA rođen je u Kaitaii 1962. od oca Ivana (1933. – 2022.) i Marije Vinac (1941.). Njegov djed Loni (1898. – 1979.) bio je kopač kauri gume po dolasku na Novi Zeland i radio je sa svojim bratom Klemom u njegovom poslu otkupa gume. Lon je oženio Frances Dragicevich (1911. – 2003.) i imali su veliku farmu na jezeru Ohia. Ivanovi sinovi Michael i David još uvijek se bave uzgojem stoke i mliječnih krava na istoj zemlji koja je u vlasništvu obitelji od 1930. Michael je oženio Lisu Lloyd, radio je kao računovođa i u sektoru nekretnina.

 

 

Dobrotom: Kaye Dragicevich