Paola Baković, praunuka Ambroza Bakovića iz Nerežišća ustupila je oporuku svoga pradjeda, kao i pismo koje u me poslao brat.

 

Oporuka iz 1921. godine:

 

Prijepis oporuke:

Oporuka Ambroza Baković pok. Ivana iz Nerežišća

U Nerežišću 5/I 1921 Mi doli potpisani svjedoci bili smo pozvani od Gosp. Ambroza Bakovića pok. Ivana iz Nerežišća da kano svjedoci prisustvujemo njegovoj zadnjoj oporuci koju on čini u potpunoj zdravoj pameti na sljedeći način.

  1. Prvo ostavljam polovicu moga stanja svoga mome sinu Keku koji me u moje zadnje dane pomaga a drugu polovicu mojoj zakonitoj ženi Ani.
  2. Mojoj dici koji se nalazu u Ameriku njima san dao njihov dio za putni trošak do u Ameriku tako da su oni namireni.

Nerežišća 5/I 1921

križ Ambroza Baković p. Ivana

Defilipis Ivo p. Ante svidok

Jerko Brašković p. Ante svidok

Frane Pavišić svidok

A 84/31

 

Danas bi proglašena po zakonu

Kr. Kotarski sud u Supetru 23/5 1921.

  1. P. P. Maroević

 

Pismo iz 1942. godine:

Prijepis pisma:

Nerežišća, 11.8.1942.

 

Dragi brate evo me k tebi s velikom radošću budući da san nakon dugo vrimena čuo za tebe što se nisan nadal jer mislio da si umro, ali fala Bogu kad smo još u životu oba dva, hoću da te oznanin šta je od mene. Kroz ovo vrime ratno da smo mnogo pretrpili i ostao živ ja i Zena i djeca, 4 sina i 3 kćeri udane a sini oženjeni 3 a još je jedan se ima za ženit, sada su mi dva u vojsku, a jedan je nastanjen u Zagreb, a jedan ovde u Nerežišću na stranu sa žive menon, ja san, sam i Zena u kuću.

Dragi brate da te oznanin kroz ovo vrime ratno san bio ja i Zena u Afriku. Morao sam da ostavin kuću i stanje a da bježin da spasin glavu promisli kako nam je bilo a kad smo se vratili našli porušeno i uništeno dosta stvari i tako da živen loše jer sam ostario nije lako da se pomogu jer su slabe godine suša velika pak ne uspjeva ništa i tako slabo prolazimo.

Dragi brate da te oznanin da san od brata Pere lanske godine primio jedan paket robe a pisma nikakova. Pisao san mu iz Afrike. Kad san bio i o ovde kad san primio paket ali odgovora neman nikakova, molin te ako se ti pišeš s njin piši mu šta more bit da mi ne piše, a ja čujen po drugome da njega puno nije drago da ima sina a od tebe ne znan imaš koga jesi oženjen ili ne.

Dragi brate ukratko te oznanije sa štaje od mene a drugo pismo ako dobijen odgovor od tebe pisaću ti više.

Dragi brate primi moj srdačni pozdrav ti i ako koga imaš od tvojih. Pozdravi brata Peru ostajem tvoj nezaboravni brat Frane. Bog

 

Branka Bezić Filipović

Nabavila Snježana Dedić Conchi