Starigrad (Stari Grad), 11.10.1922.

 

Dragi Petre evo me ki tebi sa dva slova moga pisma u kojemu te oznani je da se nalazim u zdraviju samo son obiteljon tako ufan u boga daće i ova dva slova moga pisma  naći tebe u lipomu zdraviju sa tivojin ocon imaj …i braton i sestraman.

Dragi nepute poslao sati dvi knige nisam imao od …neznan uzrok.

Dragi sestre molibite da kad ideš uru zarij da se informiraš nakon konačijonal pošto su krune sire brane (¿) austriske ma ne upapiru zaništa i koliko vrididu krune češke u peciman (pezzi – komadi) tamo i moli bi te još da me upišeš nazaje Danicu da mi je šaju redovitu tako bi primao više puta što je tamo jo uziman da krune češke ne asistidu u borsu pitaj il da kako oni uzimaju.

Dragi Petre kako van ide targovina ne pišete me, nije i slabo od kad sam prodal, robu učini da je valuta. Veliki škerac I plaičine tako da san mislio dobiti 100 000 kruna. Ne znam ni još koliko ću izgubiti bog ubijo ….ovo je dosta kriza.

Dragi nepute … da li je neću nego primi moj  da čini pozdraviti papa i mama i armanaš … toke ridošti …

… ašta la morte saluto Nikola Franetović

 

 

Op. S obzirom da traži da ga pretplate na Danicu, reklo bi se da Franetović piše u Chicago jer je tamo 1922. počela izlaziti Danica. Stjeće se dojam da je i on bio tamo, ali se vratio na Hvar zbog prodaje trgovine.

 

Uredila: Branka Bezić Filipović