Wilnova (po svoj prilici Wiluna), 18. januara 1931. West Australia

Gosp. uredniče! Dozvoilte mi par redaka u našoj P. Prosvjeti, kojim da Vas obavijestim o nepovoljnim prilikama u ovoj zemlji. Otkada su prestale šumske radnje, prestao je i život za nas u ovim stranama. Na državnim radnjama isključeno je svako uposlenje za onog koji nije boravio pet godina u zemlji; tek tada zadovije građanska prava. Kompanijskih radnja malo je u ovoj zemlji, a ono što ima, teško je zaposliti našega čovjeka, tek jedan posto, jer ne poznaje engleski jezik. Mnogi su bili uposleni na spaljivanju šuma kod farmera preko cijele godine, pan a koncu rada morali su poći bez zahvalnosti, a kamoli li da su primili plaću za svoj rad. Dosta dopriniše današnjem teškom stanju naša stara domaća ‘nenavidnost’. Ona se je u više prigoda odlično ispoljila i nanijela kvara. U prvom redu za naše buduće bolje življenje treba nam spretna konzula. Preporučite nam ovo vladi, neka bude pri ruci.

Iskreno vas pozdravlja Ivan Novak

 

Napomena: Naš se urednik osobno zalagao kod iseljeničkog komesarijata u Zagrebu i ministarstva u Beogradu neka se izađe u susret željama naših iseljenika u Australiji i Zelandiji, te izgleda da će se svemu tomu providiti i urediti za naše kolonije u Južnoj Americi.

Uredništvo

 

Priredila: Branka Bezić Filipović