Između dva svjetska rata u Splitu je djelovao Konzulat Argentine, s adresom Nodilova 1.

Konzul je 1929. godine objavio oglas u dnevniku Novo doba u kojemu je pozivao na rad u Argentinu.

 

 

Priredila: Branka Bezić Filipović