Šime Martinić, po majci Vrandečić, porijeklom iz Pučišća, započeo je svoju filatelističku aktivnost u Boliviji 1920. godine. Postao je znalac na tom području, pa je često bio biran za međunarodnog izbornika serija maraka koje su bile prikazivane na svjetskim filatelističkim izložbama. 1957. godine osnovao je CEFILCO, filatelističko društvo u Cochabambi. CEFILCO je objavio prvi katalog bolivijanskih maraka 1960. godine, koji je 1993. doživio svoje osmo izdanje. Iste je godine Bolivija posvetila poštansku marku Simonu Martiniću, ne samo kao tadašnjemu predsjedniku CEFILCA nego i kao utemeljitelju organizirane filatelije.[1]

[1] Baranović, Pjero; Bezić Filipović, Branka; Hrvati na markama svijeta [DVD-ROM]. Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split, 2010.

Branka Bezić Filipović

Lektorirala: Lea vrbančić