Sucre je glavni grad Bolivije dok je u La Pazu smješteno sjedište vlade. Grad je osnovan u 16. stoljeću i smatra se jednim od najljepših u Boliviji u kojemu na 2810 metara nadmorske visine živi skoro 400 000 stanovnika, od čega su polovica Indijanci.

Od Hrvata kojih danas, zajedno s potomcima, u Boliviji ima oko 8000, najbrojniji su Bračani. Još 30-ih godina 20. stoljeća Frano Drpić, Rudolf Martinić i Petar Janković imali su trgovine i hotele, među kojima je bio poznat hotel „Londres“ Petra Jutronića. U to vrijeme Matulić & Martinić imali su tvornicu bombona i čokolade.

U Sucreu je živio i Splićanin Ivan Paško Šitić, rođen 1885. godine. Povodom njegove smrti 1932. godine izašao je članak u splitskom listu „Novo doba“.

 

           

Branka Bezić Filipović

Lektorirala: Lea Vrbančoć