Dusan Vuskovic nam je poslao priču o svomu djedu Mati (Mateu):

Mate Vuskovic se rodio u obitelji Petra Vuskovica i Dominge Sanseovic 28. prosinca 1900. godine u San Pedru kako piše u upisnoj knjizi. (Poznato je da je došao sa Brača, pa je za pretpostaviti da se San Pedro odnosi na Supetar odakle je to prezime.)

Prema onome što mi je otac pričao prije mnogo godina, moj djed Mateo je sa Brača krenuo trgovačkim brodom za Argentinu, a stigao je sa dijelom svoje obitelji (majka, 3 brata i bratić).

Živio je jedno vrijeme u Provinciji Santa Fé (General López) u grad San Eduardo, a odslužio je i vojni rok u argentinskoj vojsci.

Moj djed je kasnih 1920-ih, otišao ​​na sjever  Čilea u Antofagastu nadajući se boljoj budućnosti, a 31. srpnja 1929. oženio se mojom bakom, Candelariom Huerta, koju je tamo upoznao (priloženi dokument).

Imam vrlo malo uspomena na svoga djeda jer sam bio mali. Ostalo je samo nekoliko fotografija na kojima mu sjedim u krilu.

Djed je umro je u Santiagu de Chileu 1978. godine.

 

      

               

       

Branka Bezić Filipović