U Pučkom listu iz 1914. broj 3-4 na 23. stranici izašao je članak:

La romeria Croata – Argentina. Pod tim imenom održavala se velika svečanost narodna dne 17, 18, 19 i 20 veljače u mjestu Paz (La Paz, Entre Rios) u Argentini koju je priredio ogranak ‘’Hrv. Saveza za Južnu Ameriku’’, ‘’Ljudevit Gaj’’. Svečanosti je prisustvovalo mnogo Argentinaca, koji su klicali: Eviva nación Croata, t.j. živio hrvatski narod. Valja znati, da je do nedavno hrvatsko ime bilo slabo poznato u Argentini, ali sada zauzimanjem rodoljuba, naše ime postaje sve više i bolje poznato. Ovo veliko slavlje prirediše vriedni dalmatinski Hrvati: Juraj Obuljen, Niko Gurdulić, Bartul Bojanić i Ivan Radaljak, uz pomoć i učestvovanje cjelokupnog tamošnjeg hrvatskog naroda.

 

Priredila: Branka Bezić Filipović