Vinko Kužina, je bio iseljenički djelatnik rođen u Šibeniku 02.04.1921. godine. U rodnom je gradu završio gimnaziju, te studij građevinarstva na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1952. godine. Tijekom Drugoga svjetskog rata radio je u Šibeniku, a 1944. je pristupio partizanima. Nakon rata je bio suosnivač građevinske tvrtke Izgradnja, a 1956. je emigrirao u SAD. Jedno vrijeme je radio u Pennsyvaniji, a od 1962. do 1989. je radio i živio u New Yorku. Bio je tajnik, a potom i predsjednik Ujedinjenih američkih Hrvata u New Yorku, glavni tajnik organizacije za SAD, te glavni tajnik njezina Vjesnika tijekom 11 godina. Od 1969. godine je bio suosnivač i predsjednik Hrvatskog radiokluba u New Yorku, gdje je uređivao i vodio emisiju Glas slobodne Hrvatske. Bio je autor i koautor pet obljetničkih spomen – knjiga, član Hrvatske akademije u Americi, a od 1999. i potpredsjednik. U Hrvatskom pučkom sveučilištu je promicao ideju samostalne hrvatske države, a za vrijeme Domovinskog rata preko Hrvatskog centra je organizirao prikupljanje humanitarne pomoći.