Višnja Tijardović je rođena je u Splitu 1970. godine, a školovala se je u Splitu i Zagrebu gdje je završila glazbenu naobrazbu kao diplomirani solo pjevač i profesor solo-pjevanja na Splitskom područnom odjeljenju Muzičke akademije u Zagrebu. Nastupala je u mnogim operama, najprije u opernom zboru, a poslije i  kao solo-pjevač u HNK Split.

U Kanadi je od 1995. godine i nastavlja pjevati u Ontariu i Michiganu USA. Godine 2001. osvaja nagradu “Featured Guest and Winner of the USA National Alliance Festival Award” za TV emisiju “Time Out for Opera” u produkciji Michigan Opera Theatre. Višnja radi i kao profesor pjevanja u privatnoj glazbenoj školi St. Cecile Academy, gdje njeni učenici solo-pjevanja često osvajaju visoka priznanja na vokalnim takmičenjima. Na sveučilištu u Windsoru nastavlja doškolovavanje i stručno usavršavanje, gdje završava studij edukacije i zapošljava se kao nastavnik glazbe u osnovnim školama, gdje vodi školske zborove i orkestre. Višnja živi u gradu Windsoru sa suprugom Zoranom, sinom Dominikom i kćerkom Gabrielom.

Od samog dolaska u Windsor aktivna je u hrvatskoj župi Sv. Franjo Asiški gdje vodi pjevački zbor i svira orgulje. Sa suprugom i nekolicinom prijatelja osniva 2013. godine dalmatinsku klapu pri župi – Klapu Kartolina, uz koju se poslije osnivaju dječja ženska klapa Fritule i dječja muška klapa Berekin.

Višnja se bavi i pisanjem i skladanjem originalnih dalmatinskih pjesama, od kojih  se ističe glazba i aranžman za pjesmu “Poljička”, a autor teksta je Ante Mekinić. Istaknuto mjesto u njenom stvaralaštvu je i obrada pjesme Hallelujah L. Cohena, gdje je osim aranžiranja glazbe za klapu napisala i završnu kiticu na hrvatskom jeziku.

 

  Višnja, Zoran i Gabriela