Zamolba koju je 1930. godine uputio Juan Vidaković Gradskom vijeću grada Comodoro Rivadavia tražeći dozvolu da u salonu kraj svoga dučana organizira proslavu dočeka Nove godine.
Dobili smo zahvaljujući Ivanu Ahlinu.