Zoran Tijardović je rođen 1966. godine u Varaždinu, a odrastao je u Splitu gdje je završio školu i diplomirao na Fakultetu građevinskih znanosti. Od 1995. godine živi i radi u Kanadi, a od 2000. godine pa do danas, radi u USA kao projektant. Na sveučilištu u Windsoru je završio magisterij građevinarstva, a  registrirani je inženjer u Kanadi i USA. Autor je nekoliko stručnih radova u inženjerskim publikacijama.

Aktivan je u radu hrvatske župe u Windsoru, gdje je član više crkvenih društava, a član je i crkvenog pjevačkog zbora. Uz suprugu Višnju koja je umjetnički voditelj klape Kartolina i prvi sopran, Zoran je klapski tenor i vodi svu logistiku i tehničke poslove za klapu.

 

   Zoran sa suprugom Višnjom i kćeri Gabrielom